บริจาคโลหิต ” หนึ่งคนให้ สามคนรับ”

19 พฤษภาคม 2565 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมาย คุณครูศิริชัย ธรรมศิริ นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ทำความดีร่วมบริจาคเลือดกับสภากาชาดไทย ตามความต้องการของผู้ป่วย (ศิษย์เก่า) ที่ รพ.พะเยา ทั้งนี้นักเรียนที่จะบริจาคเลือดได้ต้องมีคุณสมบัติ (ดังภาพ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *