ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัว 29 และ 30 พฤษภาคม 2564

📌แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ปีการศึกษา2564 ที่มีรายชื่อรายงานตัวและมอบตัว โดยจะมีการรับมอบตัว
ตามกำหนดการเดิมครับ

ม.1 –> วันเสาร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2564
ม.4 –> วันอาทิตย์ ที่ 30 พฤษภาคม 2564

โดยนักเรียนแต่ละระดับชั้น มอบตัวตามเวลาที่ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมได้ประกาศไปแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published.