กิจกรรมรอบรั้ว ดว.

นักเรียน รุ่นใหม่ มีใบขับขี่

กรมการขนส่งทางบก จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่” เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมพัฒนาศักยภาพการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องให้นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2564

นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป นักเรียนที่เป็นผู้มีคุณสมบัติและผ่านการอบรมและทดสอบตามเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดจำนวนทั้งสิ้น 149 คน จากนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 150 คน คิดเป็นร้อยละ 99.33

ภายในโครงการ นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัย วิธีป้องกันอุบัติเหตุ มารยาทในการขับรถ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษารถเบื้องต้นเพื่อเสริมสร้างให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัย ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

พร้อมสาธิตและให้ทดลองขับขี่ภาคปฏิบัติ และแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนด้วยระบบ E-exam และทดสอบภาคปฏิบัติ หากผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดจึงจะได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์  

นอกจากนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา กำหนดแผนการติดตามประเมินผลนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการภายใน 3 เดือน หลังได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์แล้ว สามารถนำไปปฏิบัติจริงบนท้องถนนได้อย่างถูกปลอดภัย 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *