กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข่าวสารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมบังคับตามหลักสูตรของลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2563 ต้อนรับคณะนิเทศติดตามยุวกาชาด จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา แผนผังการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Read more