ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ที่อยู่ 280 ถนนพะเยา-เชียงคำ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 โทรศัพท์. 0-5449-1486 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จ.พะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ที่อยู่ 280 หมู่ 3 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้

Read more