26 มิถุนายน 2565 วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด ปี 2022 / 2565 ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา

Leave a Reply

Your email address will not be published.