โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ”ลดโรค ลดอ้วน” สนับสนุนงบประมาณโดย อบต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำโดย นางสาโรจน์ โนศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางอมร สุวรรณฤทธิ์ เจ้าพนกงานสาธารณสุขชำนาญงาน จัดอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จำนวน 160 คน ที่มีความสนใจเรื่องของสุภาพและการลดน้ำหนัก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนและคณะครูผู้ดำเนินงานว่า การดำเนินโครงการอบรมเรื่อง “ลดโรค ลดอ้วน” มีเป้าประสงค์สำคัญ คือพัฒนานักเรียนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาวะเด็กวัยเรียน วัยรุ่น และเด็กอ้วน สู่การแก้ปัญหาโรคอ้วนในวัยเด็ก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และขอบคุณ คุณพิมประภาพร คำน้อย รองนายก อบต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ที่สนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมให้เกิดกิจรรมที่ดีในครั้งนี้

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คุณครูนุชรี ขุนน้ำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและหัวหน้างานพยาบาลได้จัดนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 80 คน เข้ารับการอบรม 2 ช่วงเวลา ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อบรมช่วงเวลา 08.00-12.00 น. และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรมในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.

กิจกรรมอบรมแบ่งออกเป็น 4 ฐาน ได้แก่

ฐาน 1 รู้ไว้…ได้ประโยชน์
ฐาน 2 สำรวจ…ตรวจสอบ
ฐาน 3 กินเป็น…อยู่เป็น
ฐาน 4 รีดเหงื่อ…เพื่อสุขภาพ

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคุณครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนดอกคำใต้ ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *