กิจกรรมรอบรั้ว ดว.

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ”ลดโรค ลดอ้วน” สนับสนุนงบประมาณโดย อบต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำโดย นางสาโรจน์ โนศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางอมร สุวรรณฤทธิ์ เจ้าพนกงานสาธารณสุขชำนาญงาน จัดอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จำนวน 160 คน ที่มีความสนใจเรื่องของสุภาพและการลดน้ำหนัก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทกับนักเรียนและคณะครูผู้ดำเนินงานว่า การดำเนินโครงการอบรมเรื่อง “ลดโรค ลดอ้วน” มีเป้าประสงค์สำคัญ คือพัฒนานักเรียนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาวะเด็กวัยเรียน วัยรุ่น และเด็กอ้วน สู่การแก้ปัญหาโรคอ้วนในวัยเด็ก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และขอบคุณ คุณพิมประภาพร คำน้อย รองนายก อบต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ที่สนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมให้เกิดกิจรรมที่ดีในครั้งนี้

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คุณครูนุชรี ขุนน้ำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและหัวหน้างานพยาบาลได้จัดนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 80 คน เข้ารับการอบรม 2 ช่วงเวลา ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อบรมช่วงเวลา 08.00-12.00 น. และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรมในช่วงเวลา 13.00-16.00 น.

กิจกรรมอบรมแบ่งออกเป็น 4 ฐาน ได้แก่

ฐาน 1 รู้ไว้…ได้ประโยชน์
ฐาน 2 สำรวจ…ตรวจสอบ
ฐาน 3 กินเป็น…อยู่เป็น
ฐาน 4 รีดเหงื่อ…เพื่อสุขภาพ

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคุณครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนดอกคำใต้ ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *