ต้อนรับอดีตสมาชิกวุฒิสภา นายสงคราม ชื่นภิบาล

17.8.63 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ต้อนรับแขกผู้ใหญ่ อดีตสมาชิกวุฒิสภา นายสงคราม ชื่นภิบาล อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้กรุณาเข้ามาเยี่ยมเยือน พบปะฝ่ายบริหาร ให้ข้อคิด-คำแนะนำ เกี่ยวกับการวางเป้าหมายของการพัฒนาสถานศึกษา คลิกชมรูปภาพเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *