เจ้าภาพกิจกรรมประกวดสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 2565

27 มกราคม 2565 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้มีโอกาสอำนวยสถานที่ให้กับคณะกรรมการประกวดสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่ สหวิทยาเขตพะเยา นำโดยนายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้ได้เชิญชวนครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ ทำให้มีครูและบุคลากรที่สนใจส่งสื่อเข้ามามากมาย และได้รับความอนุเคราะห์รตัดสินการประกวดสื่อจากคณะครูที่มีความชำนาญการ โรงเรียนต่าง ๆ มากมาย

ทั้งนี้ในกิจกรรม ได้มี นายมานะ พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุม นพ.สุคนธ์ คำวิชัย อาคาร 100 ปี โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *