กิจกรรมรอบรั้ว ดว.

ตัวแทนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม น้อมใจภักดิ์ รำลึกสำนึกใน  พระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิต ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จังหวัดพะเยา

20 ธันวาคม 2564 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม มอบหมายให้นายศิริชัย ธรรมศิริ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายพิทักษ์ สบบงและนางสาวปีย์ขวัญ ปรัชญาประเสริฐ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนที่สุภาพแข็งแรง เป็นตัวแทนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทยที่ได้จดกิจกรรม เนื่องในวัคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ในปีพุทธศักราช ๒๔๘๙ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก และในประวัติศาสตร์ชาติไทย ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการอันเป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์  แก่อาณาประชาราษฎร์ ทรงมุ่งเน้นที่จะบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของอาณาประชาราษฎร์เป็นสำคัญ ยังผลให้เกิดความรุ่งเรืองและเป็นปึกแผ่นของชาติ เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศทั่วโลก จนกระทั่งเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ นับเป็นการสูญเสีย และความวิปโยคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของปวงชนชาวไทย ทรงเป็นกษัตริย์ผู้เป็นที่รัก เทิดทูน และเป็นศูนย์รวมใจของคนไทย  ทั้งชาติ แม้ระยะเวลาจะล่วงเลยมาจวบจนปัจจุบัน แต่เหล่าพสกนิกรก็ยังคงคำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณ  เสมอมาไม่เสื่อมคลายในศุภสมัย ทางโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมเห็นความสำคัญและตั้งใจสืบสานตามพระราชปณิธานของพระองค์อย่างแน่วแน่สืบไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *