การกลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติพนักงานราชการ

21 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จัดกิจกรรม การกลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติพนักงานราชการ และ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน อัตราจ้าง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

ขอบคุณภาพ ครูสมัย จันทาทุม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published.