กิจกรรมสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

15 กันยายน 2564 นายจรูญ สร้อยจิต นายอำเภอดอกคำใต้ ร่วมกับสภากาชาดไทย และโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนอกคำใต้วิทยาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *