เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

 

พระราชมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปู่ก้ำ) ผู้ก่อตั้งโรงเรียน          

นายประยูร อินต๊ะวงศ์

ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

นายปฐม เชื้อเจ็ดตน ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

นายรัศมี บ้านกลาง

ครูใหญ่ พ.ศ.2516 - พ.ศ.2517
ผู้อำนวยการ พ.ศ.2525 - พ.ศ. 2529

นายอุมศักดิ์ มุนิกานนท์ ผู้อำนวยการ พ.ศ.2529 - พ.ศ.2531

นายธารา จาตุประยูร ผู้อำนวยการ พ.ศ.2531 - พ.ศ.2535

นายชัชวาล อำมาตย์มณี ผู้อำนวยการ พ.ศ.2535 - พ.ศ.2538

นายสุรัตน์ เจียตระกูล ผู้อำนวยการ พ.ศ.2539 - พ.ศ. 2543

นายสุภาพ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการ พ.ศ.2543 - พ.ศ.2547
ผู้อำนวยการ พ.ศ.2549 - พ.ศ. 2551

นายกำธร ศิติสาร ผู้อำนวยการ พ.ศ.2547 - พ.ศ.2549

นายประสงค์ พรหมสิทธิ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ.2552 - พ.ศ.2554

นายเจริญ กาละ ผู้อำนวยการ พ.ศ.2554- พ.ศ.2560

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการ พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน

รวบรวมข้อมูล: ครูอิสรา ทองรุ่ง ครูชำนาญการพิเศษ

^