เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายวิชวุฒิ จีนาใหม่

กลุ่มบุคลากรสนับสนุนการสอน

ตำแหน่งครูชำนาญการ

รายละเอียดผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ/หัวหน้างานกลุ่มงานบริการชุมชน/งานพัสดุ

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^