เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม

Personal

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นายสุขเกษม นนตะภาพ

  ครูคศ.1

 • thumbnail

  นางสาวสาริณี มิ่งขวัญ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายเดชา คำถิน

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวจิตราภรณ์ คำผา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายรัฐศาสตร์ หน้างาม

  ครูคศ.1

 • thumbnail

  นางสายธาร เลิศทอง

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นางสาวชลธิชา อินต๊ะสาร

  ครูอัตราจ้าง

^