เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม

Personal

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางสาวธนัชชา แก้วเทพ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางพฤกษา พรหมเสน

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางชัชฎาพร ปัญญา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางรัตนารีตา ดำรงค์ไทย

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายพัฒนา ฟ้าแลบ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวอำพรรณ เขื่อนเพชร

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  Mr.Wayne Shepley

  วิทยากรพิเศษ

^