เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

โรงเรียนดอกคําใต้วิทยาคม

Personal

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 • thumbnail

  นายนิวัติ เชียงแรง

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นางสาวกฤติมา มะโนพรม

  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • thumbnail

  นายวิชวุฒิ จีนาใหม่

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

 • thumbnail

  นายนราวุธ สมศักดิ์

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ

^