แจ้งนักเรียนเข้ากรอกระบบ SDQ ประจำปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการเข้าระบบ Student care สำหรับนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1.พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ www.dkt.ac.th 2. เลือกเมนูระบบดูแลช่วยเหลือ 3. ระบบจะนำเข้าสู่เว็บไซต์ Student care เลือก เมนู “นักเรียน” 4. ใส่รหัสนักเรียน และรหัสผ่าน (รหัสผ่านสอบถามครูที่ปรึกษา/คลิกที่นี่เพื่อเข้าระบบ) 5.

Read more