ดีเดย์ นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม รับวัคซีน Pfizer

นักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม อายุ 12-18 ปี รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ไฟเซอร์ วันแรกเข้าฉีดพร้อมกันคึกคัก มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ลดการเกิดอาการป่วยรุนแรง เตรียมพร้อมเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2564 7 กันยายน 2564 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการฯ และคณะครูโรงเรียนดอกคำใต้ พร้อมสาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้

Read more