เปิดเทอมวันแรก ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยม รร.ดอกคำใต้วิทยาคม

14 มิถุนายน 2564 เปิดเทอมวันแรก นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะฯ ปลัดจังหวัดพะเยา นายอำเภอดอกคำใต้ สาธารณสุขอำเภอดอกคำใต้ ผู้อำนวยการโรงพยายาลดอกคำใต้ ตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินการเปิดภาคเรียน 1/2564 ของสถานศึกษาสังกัด สพฐ. หลังจากที่โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้ประเมินความพร้อมตนเอง ตามข้อกำหนด

Read more