แจ้งการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แจ้งนักเรียนในการเปิดภาคเรียนเริ่มเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.64 โดยให้นักเรียนมาพร้อมเพรียงกันทุกระดับชั้น

Read more