ดว.พร้อม! คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา เข้าตรวจเยี่ยมความพร้อม เปิดเทอม 1/2564

1 มิถุนายน 2564 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำโดยนายปิยะ ใจชุ่ม และคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ณ ลานกาแฟแคฝรั่ง ที่เข้ามาตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์โรคโควิด – 19 ทั้งนี้คณะกรรมการแนะนำให้โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุญาตพร้อมแนบแผนการจัดกิจกรรมฯ เสนอต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค

Read more