โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ปฐมนิเทศ นร. ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านออนไลน์

วันนี้ 31 พฤษภาคม 2564 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้พบปะผู้ปกครองและนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแนะนำให้นักเรียนใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับวินัย ตลอดจนถึงการปฏิบัติตัวของนักเรียนขณะเรียนออนไลน์ และที่ต้องเข้ามาอยู่ในโรงเรียนในช่วงสถานการณ์โรคระบาด โควิด – 19 การปฐมนิเทศนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่ง ที่จะต้องจัดขึ้น โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมได้แนะนำ ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่ายงาน

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

ข้อมูล: วิชาการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

Read more

แจ้งนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เวลาและสถานที่การรับหนังสือและอุปกรณ์🔸เวลา🔸08.30-09.30 –> ม.210.00-11.00 –> ม.313.00-14.00 –> ม.514.30-16.00 –> ม.6 🔹สถานที่🔹ห้อง 1-2 >>> อาคาร4ห้อง 3-4 >>> ในหอประชุมห้อง 5-6 >>> ลานโดม นักเรียนที่มารับหนังสือเรียน

Read more

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ – การงานอาชีพ – คณิตศาสตร์ – ภาษาต่างประเทศ – ภาษาไทย – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – ศิลปะ – สังคมศึกษาฯ – สุขศึกษาและพละศึกษา – แนะแนว

Read more

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more

ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัว 29 และ 30 พฤษภาคม 2564

📌แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4ปีการศึกษา2564 ที่มีรายชื่อรายงานตัวและมอบตัว โดยจะมีการรับมอบตัวตามกำหนดการเดิมครับ ม.1 –> วันเสาร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2564ม.4 –> วันอาทิตย์ ที่ 30 พฤษภาคม 2564

Read more

แจ้งการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ปีการศึกษา 2564

แจ้งการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม (รายปีการศึกษา 2564 หรือ 1 ปีจ่ายแค่ครั้งเดียว) คำชี้แจง 1. กรณีชำระเงิน ให้ชำระตามจำนวนเงินที่กำหนดให้   (มีค่าธรรมเนียม  10  บาท) 2. ชำระได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  เท่านั้น      (ทุกสาขาทั่วประเทศ)  ตั้งแต่วันที่

Read more