โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม โรงเรียนปลอดอัคคีภัย

17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.40 น. นายนิวัติ เชียงแรง และ นางสาวกฤติมา มะโนพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ดอนศรีชุม เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ

Read more

นิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2564

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ให้การต้อนรับ นายประถม เชื้อหมอ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และนางพิมพรรณ เชื้อหมอ อาจารย์นิเทศก์ จากมหาวิทยาลัยพะเยา เข้านิเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2564

Read more

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม รับการนิเทศติดตาม จาก สพม.36

นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ตามกำหนดการนิเทศก์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.-16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ ดังนี้

Read more

กิจกรรมวันตรุษจีน @โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

11 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำโดยคุณหมอสุคนธ์ (นายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย ประธานบริหารสถานศึกษา) และนายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ศิลป์-จีน) จัดงานที่สำคัญที่สุดของชาวจีน ตามปฏิทินจีน ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 งานนี้นอกจากคุณหมอสุคนธ์

Read more

คณะวิศวฯ มพ. เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาเยาวชนฯ

รายละเอียด >>เอกสารแนบ  สมัครได้ที่ >>สมัคร  (ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564) ติดต่อสอบถาม คุณพัทธ์ธีรา อุ่นใจ โทรศัพท์: 054-466-666 ต่อ 3457 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00

Read more

นร. ม.6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ติว O-net ผ่าน Conference

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ติว O-net ผ่าน Conference ร่วมกับโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ภาพ, ข่าว : กฤติมา มะโนพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

Read more

ฤกษ์ดี โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมทำพิธีพรมน้ำมนต์ อาคาร 100 ปี หลวงปู่ก้ำ พระราชมงคลวิสุทธิ์

เวลา 9.30 น.โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้ฤกษ์ดีทำพิธีพรมน้ำมนต์ห้องฝ่ายบริหาร อาคาร 100 ปี พระราชมงคลวิสุทธิ์

Read more