ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัว 29 และ 30 พฤษภาคม 2564

📌แจ้งผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4ปีการศึกษา2564 ที่มีรายชื่อรายงานตัวและมอบตัว โดยจะมีการรับมอบตัวตามกำหนดการเดิมครับ ม.1 –> วันเสาร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2564ม.4 –> วันอาทิตย์ ที่ 30 พฤษภาคม 2564

Read more

แจ้งการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ปีการศึกษา 2564

แจ้งการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม (รายปีการศึกษา 2564 หรือ 1 ปีจ่ายแค่ครั้งเดียว) คำชี้แจง 1. กรณีชำระเงิน ให้ชำระตามจำนวนเงินที่กำหนดให้   (มีค่าธรรมเนียม  10  บาท) 2. ชำระได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  เท่านั้น      (ทุกสาขาทั่วประเทศ)  ตั้งแต่วันที่

Read more

พิธีทำบุญ อาคาร 100 ปี พระราชมงคลวิสุทธิ์ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

2 เมษายน 2564 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จัดพิธีทำบุญและถวายผ้าป่า อาคาร 100 ปี พระราชมงคลวิสุทธิ์ โดยมีนายจีรเดช ศรีวิราช สส.พะเยาเขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ยังมีคุณครูเกษียณอายุราชการ กลับมาร่วมทำบุญอีกด้วย

Read more

เข็มกลัดในวันปัจฉิม มิใช่เพียงเป็นการจากลา ที่โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จ.พะเยา

วันนี้ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมเต็มไปด้วยบรรยากาศอบอวนไปด้วยความสุข กลิ่นหอมอ่อน ๆ ของธูป เทียนที่บูชาศาลพระภูมิ และกลิ่นดอกไม้ที่พ่อแม่ผู้ปกครองนำมาแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ปีนี้เหมือนเช่นเคยคือมีนักเรียนจบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมต้นหรือการศึกษาภาคบังคับ และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ไม่เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา

Read more

ยินดียิ่งแล้ว..แขกแก้วมาเยือน

25 มีนาคม 2564 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมได้รับเกียติให้ต้อนรับ คณะผู้บริหารสหวิทยาเขตริมกก สพม.เชียงราย นำโดย นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นำคณะผู้บริหารศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา ณ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม.พะเยา ในการนี้นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ได้นำเสนอการจัดการและบริหารงาน ผลงานครูและนักเรียน พร้อมนำคณะเดินชมทิวทัศน์โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

Read more

ส่งเสริมประชาธิปไตยในวัยเยาว์

25 มีนาคม 2564 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำโดยนายปิยะ ใจชุ่ม จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ให้กับนักเรียนโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ในการเลือกตั้งคณะสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภายในกิจกรรมครั้งนี้มีคุณครูและบุคลากร รวมทั้งนักเรียนทุกระดับชั้น ให้ความร่วมมือไปใช้สิทธิเลือกตั้ง คณะสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564กิจกรรมครั้งนี้เป็นโครงการของกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน ซึ่งมีนายนิวัติ เชียงแรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

Read more