contact

      วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายปิยะ ใจชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สร้างผลงานการแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ที่จังหวัดกำแพงเพชร ช่วงเดือน พ.ย.2560 ที่ผ่านมา มีรายการแข่งขันทักษะหลายรายการ
       รายการที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาค ได้แก่ รายการแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ควบคุมทีมโดยคุณครูสาริณี มิ่งขวัญ และคุณครูรัฐกาล ธรรมสิทธิ์ รายการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ควบคุมโดยคุณครูศิริชัย ธรรมศิริ รายการจักรสานไม้ไผ่ ทั้งระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย ควบคุมโดยคุณครูมลธิรา สุริยไชย และรายการแข่งขันอาหารคาวหวาน ระดับชั้น ม. 4-6 ควบคุมโดยคุณครูกรณ์วิการ์ สมฤทธิ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชมภาพต่อได้ที่ FB:Dktschool