lineperson

เพลงมาร์ช ด.ว.

ด.ว. ดอกคำใต้วิทยาคม

การกีฬาก็เป็นที่เลื่องลือ

ทิวสนยืนอยู่คู่ ด.ว.

แคฝรั่งขาวสะพรั่งเห็นแต่ไกล

ถิ่นนี้นี่คือถิ่น ด.ว.

ถึงห่างไกลใจเฝ้าฝันทุกวันคืน

แหล่งอุดมศาสตร์วิชาน่าเชื่อถือ

แหล่งนี้คือสถาบันอันมีค่า

ดอกคูนพ้อโรยรินกลิ่นหอมไกล

ลืมไม่ได้ดอกคำใต้สีเหลืองอ่อน

เราจะขอจดจำอยู่ไม่รู้ลืม

ไม่อาจลืมถิ่นเคยอยู่คู่กับเรียน

คิดถึง ด.ว.

คิดถึง ดว. น้ำตาคลอ ที่เราจากมา
สำเร็จ เสร็จการศึกษา มุ่งหน้าหา วิชาติดตัว
เพื่ออนาคต ไม่ให้อด หาเลี้ยงครอบครัว มุ่งหาปัญญาติดตัว เก้าวสู่รั้ววิทยาลัย

น้ำตาร่วงพรู คิดถึงครูที่สอนสั่งมา ครูรักและห่วงหนักหนา สืบถามหาด้วยความห่วงใย
ศิษย์ไม่เคยลืม สุดแสนปลื้มถึงแม้อยู่ไกล
หากมีโอกาสวันใด จะขอไปกราบเท้าคุณครู

** ดอกเอ๋ย ดอกคำใต้วิทยาคม ลูกศิษย์ทุกคนชื่นชม ปริ่มภิรมย์ ด้วยใจชื่นชู ลูกศิษย์ได้ดี เพราะว่ามีความรักจากครู สอนสั่งและให้ความรู้ บางครั้งครูจะเคยเฆี่ยนตี

คิดถึงคุณครู ให้ความรู้สอนเด็กทุกคน เหนื่อยกายเหนื่อยใจท่วมท้น ห่วงศิษย์ทุกคนเพื่อไปได้ดี ลูกศิษย์สำนึก ในความรู้สึกของคุณครูนี้

เด็กดีของครูคนนี้ จากรั้วกี่ปี ก็ไม่เคยลืม....