หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
  ยินดีกับพี่ ๆ ม.6  
      

 1-3-60 ท่าน ผอ.ปิยะ ใจชุ่ม ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ที่ประสบผลสำเร็จในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ภาพ,ข่าว: กัลยา เป็กเครือ: จารุณี ขันใจ
: 2560-03-09