วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 นายปิยะ ใจชุ่ม นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานวันดอกคำใต้งาม
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม วันดอกคำใต้งาม โดยการรวมพลังของสตรี ของแต่ละหมู่บ้าน ภายในอำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตขึ้นโดยกลุ่มสตรี ของแต่ละกลุ่ม ตลอดจนการแสดงออกถึงพลังสามัคคีของชาวสตรี อำเภอดอกคำใต้
       ในครั้งนี้ โรงเรียนดอกคำใต้ได้ร่วมจัดรนิทรรศการศาสตร์พระราชา ภายในเต๊นท์ประดับประดาด้วยต้นไม้ ดอกไม้ที่นักเรียนและครูร่วมกันปลูกเพื่อระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

         คุณครูสัตยา ทะรินทร์ หนึ่งในตัวแทนผู้จัดนิทรรศการ ได้เล่าถึงที่มาแนวคิดในครั้งนี้ว่า ชีวิตของพระองค์ท่านทุ่มเทหยาดเหงื่อแรงกายและแรงใจให้กับคนไทย
ตนและทีมงาานหลังจากได้รับมอบหมายหน้าที่ทำกันอย่างเต็มที่และไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย และภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่นี้ และงานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเพราะมีทีมงานคุณครู นักเรียน นักการภารโรง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ที่มาช่วยกันประดับประดาตกแต่งให้อย่างสวยงาม

          นอกจากการจัดนิทรรศการ โรงเรียนดอกคำใต้ได้ส่งตัวแทนนักเรียนทำหน้าที่วงดุริยาง เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนร่วมกับชาวอำเภอดอกคำใต้ นำโดยครูเอกชัย นามหน่อ พิธีการในช่วงเวลากลางคืน ยังมีนักเรียนตัวแทนกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ นำทีมโดยครูสุขศรี ปัญญา ร่วมการแสดงในค่ำคืนงานวันดอกคำใต้งามอีกด้วย

 
 
 
 
     
ชมภาพต่อได้ที่ FB:Dktschool